Menu

Urządzenie do badania amortyzatorów TUZ-1

TUZ-1 - urządzenie do kontroli działania amortyzatorów wbudowanych w pojazd o dmc do 3,5 t. - jest stanowiskiem diagnostycznym umożliwiającym kontrolę działania amortyzatorów bez konieczności ich wymontowywania. Z przebiegu procedury pomiarowej poszczególnych kół pojazdu uzyskuje się informacje w postaci wydruku raportu o stanie technicznym amortyzatorów.

Ocena amortyzatorów dokonywana jest na podstawie wartości "przyczepności koła" wyrażonej w [%]. Urządzenie umożliwia również pomiar nacisku statycznego koła oraz określenie całkowitej rzeczywistej masy pojazdu. Czas badania jednego pojazdu wynosi około 2 minut. Urządzenie TUZ-1 składa się z dwóch odrębnych zespołów mechanicznych z wbudowanym układem pomiarowym, mikroprocesora przetwarzającego informacje z układów pomiarowych, monitora i drukarki. Układ pomiarowy rejestruje wielkość sił dynamicznych koła pojazdu pobudzonego do drgań przez układ mechaniczny.

Zasada pomiaru zastosowana w urządzeniu oparta jest o metodę Eusama.

Powrót na górę