tel. 14 645-11-55 | kom. 504 972 374

Układ hamulcowy ma zasadnicze znaczenie dla bezpieczeństwa, jednak jego regularna kontrola często bywa bagatelizowana lub ograniczana do wymiany klocków i tarcz hamulcowych. Systematycznie zaś sprawdzać trzeba stan wszystkich elementów – poza klockami i tarczami, także pompy, płynu hamulcowego, zacisków, cylinderków, przewodów sztywnych i elastycznych.

Klocki i tarcze hamulcowe to bez wątpienia elementy, które w układzie hamulcowym zużywają się najszybciej. Aby jednak zapewnić prawidłowe funkcjonowania układu, istotne jest kontrolowanie także innych jego komponentów i w razie konieczności wymiana ich na nowe. Warto mieć przy tym na uwadze, że podczas wizyty u mechanika często okazuje się, iż pomimo braku niepokojących sygnałów, niezbędna bywa natychmiastowa naprawa hamulców.

Sprawdzenie tarcz i klocków to absolutne minimum przy każdym przeglądzie hamulców. By ocenić zużycie tarcz, przede wszystkim należy zmierzyć ich grubość. Najmniejsza, bezpieczna jej wartość określana jest przez producenta i zazwyczaj trwale umieszczana na bocznej krawędzi elementu. Jeśli tarcza ma grubość poniżej minimalnej wartości lub widać na niej ślady uszkodzeń – np. pęknięcia, rysy, czy zniekształcenia powierzchni, koniecznie trzeba obie tarcze znajdujące się na jednej osi zastąpić nowymi.

Przy sprawdzaniu stanu klocków hamulcowych również należy dokonać ich oględzin zwracając uwagę na ewentualne uszkodzenia lub spękania materiału ciernego oraz korozję płytki tylnej. Skontrolować trzeba także grubość materiału ciernego. Przyjmuje się, że jeśli jest ona mniejsza od 2 mm, klocki powinny być niezwłocznie wymienione. W przypadku, gdy zostały one wyposażone w czujniki zużycia, sygnałem, że trzeba to uczynić będzie zaświecenie się odpowiedniej kontrolki w zestawie wskaźników lub charakterystyczny dźwięk powstający na skutek kontaktu specjalnej blaszki z tarczą hamulcową.

Bardzo istotnym, a często pomijanym elementem układu hamulcowego jest płyn hamulcowy, gdyż przenosi on siłę z pedału hamulca na klocki. Symptomem, który może świadczyć o jego zużyciu jest słabnąca skuteczność hamulców w miarę ich rozgrzewania się. Dzieje się tak dlatego, że płyn ma silne właściwości higroskopijne, więc łatwo wchłania wilgoć z otoczenia a wraz ze zwiększaniem się w nim ilości wody, spada temperatura jego wrzenia. W efekcie przy intensywnym hamowaniu pojawiają się korki parowe i cały układ traci skuteczność. Szybciej również dochodzi do jego wewnętrznej korozji. Jeśli zatem w trakcie kontroli płynu okaże się, że jego temperatura wrzenia jest bliska minimalnej podawanej dla danego typu płynu lub od niej niższa, płyn należy niezwłocznie wymienić.

Koniecznie skontrolowane powinny zostać również przewody sztywne i elastyczne wraz z połączeniami. Niedopuszczalne są nie tylko jakiekolwiek wycieki, ale też uszkodzenia. Głównym wrogiem przewodów sztywnych jest korozja, przewody elastyczne wraz z upływem czasu parcieją, ich żywotność zależy też od obciążeń, jakim są poddawane. Dlatego zaleca się ich wymianę nie rzadziej niż co 5 lat.

Pamiętać trzeba wreszcie o kontroli zacisków hamulcowych. Po zdjęciu koła mechanik powinien popatrzeć w jaki są stanie,  Ocenie powinny zostać poddane także uszczelki tłoczków, prowadnice oraz osłony przeciwpyłowe.

Tylko rzetelna kontrola układu hamulcowego jest w stanie sprawić, że zawczasu ujawnione zostaną występujące nieprawidłowości, a tym samym uchroni przed potencjalnie niebezpiecznymi sytuacjami na drodze. Warto więc w tym przypadku zaufać profesjonalnym warsztatom z wykwalifikowanymi mechanikami, którzy fachowo ocenią stan układu hamulcowego i zaproponują użycie właściwych części zamiennych.