RZECZOZNAWSTWO

Powierz swój samochód profesjonalistom.

SIMP jest stowarzyszeniem naukowo-technicznym o zasięgu OGÓLNOPOLSKI

STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH – OŚRODEK RZECZOZNAWSTWA I SZKOLEŃ SIMP-AUTOMEX

 • Wydaje niezależne opinie o innowacyjności stosowanej technologii lub maszyn w przedsiębiorstwach ubiegających się o DOTACJE
 • Wycenia nowe i używane maszyny, urządzenia i pojazdy w tym rolnicze pod dotacje dla rolników
 • Ustala indywidualne stawki roboczogodziny dla serwisów samochodowych – to pierwsze na rynku badanie poświadczane przez SIMP – więcej informacji znajdziesz na końcu tej zakładki

Pozsiadamy wdrożony System Zarządzania Jakością wg normy PN ISO 9001:2009

Ponadto Zespół Rzeczoznawców SIMP-AUTOMEX oferuje usługi rzeczoznawcze:

Pojazdy

Ekspertyzy wydawane przez certyfikowanych rzeczoznawców samochodowych z listy Ministra Infrastruktury

 1. Opinie w zakresie techniki motoryzacyjnej:
  • pojazdów w zakresie identyfikacji (ustalenia): typu, numeru nadwozia, pojemności, mocy, dopuszczaknych mas i nacisku osi itp;
  • pojazdów zabytkowych oraz które mogą być uznane za unikat lub mające szczególne znaczenie dla udokumentowania historii motoryzacji;
  • pojazdów po naprawach powypadkowych;
  • pojazdów w których dokonano zmian konstrukcyjnych;
  • pojazdów marki SAM w tym przyczepy przed rejestracją.
 2. Kompleksowe oceny techniczne powypadkowe uszkodzonych pojazdów z wyliczeniem rzeczywistego zakresu i kosztów naprawy łacznie z opracowaniem dla klienta wewania zapłaty do przedłożenia w Towarzystwach Ubezpieczeniowych ;
 3. Wyceny wartości pojazdów, maszyn i urządzeń do przedłożenia w Bankach, Urzędach Skarbowych i Celnych ;
 4. Ekspertyzy dot. uszkodzeń awaryjnych i skuteczności napraw pojazdów- pojazdy na i poza okresem gwarancji,rękojmi ;
 5. Ruch drogowy i analiza zdarzeń ,wypadków drogowych;

Maszyny, urządzenia techniczne i elektroniczne

 • Wycena maszyn i urządzeń (technicznego majątku ruchomego),
 • Opinie techniczne o innowacyjności stosowanej rechnologii lub maszyn
 • Ekspertyzy techniczne maszyn i urządzeń.
 • Oceny techniczne dot. komputerów , sprzętu biurowego, telekomunikacyjnego i elektronicznego
 • Obliczenia projektowe (wytrzymałościowe) maszyn i urządzeń
 • Przygotowania dokumentacji, instrukcji obsługi do uzyskania deklaracji zgodności.
 • Opracowanie świadectwa dopuszczenia maszyn do produkcji
 • Opracowanie rysunków, szkiców, schematów połączeń elektrycznych, hydraulicznych, pneumatycznych.
 • Odtwarzanie DTR – eksploatowanych maszyn

Nasi Rzeczoznawcy posiadają następujące uprawnienia:

 • Rzeczoznawcy SIMP o specjalnościach z branży mechnicznej oraz wycen technicznego majątku ruchomego
 • Rzeczoznawcy Samochodowi umieszczeni na liście Ministra Transportu;
 • Biegli Sądowi;
 • Biegli Izby Skarbowej;
 • Rzeczoznawcy Państwowej Inspekcji Handlowej

Kontakt : Tel 014 645 11 81 , fax 014 645 00 42, kom 504 972374  ptim@simp.pl

Stawki rbg dla serwisów samochodowych

Stawki za roboczogodzinę, jakie płacą warsztatom firmy ubezpieczeniowe to wciąż palący problem na rynku napraw powypadkowych. Firmy coraz częściej dochodzą swoich roszczeń przed sądem. Jednakże, dziś już nie wystarczy udowodnić, że ma się bardzo dobrze wyposażony serwis i świetnie wyszkolonych pracowników.

Dlatego SIMP przygotowała specjalny produkt – profesjonalne badanie indywidualnej stawki rbg dla serwisu. Jeśli chcesz:

 • mieć dokument potwierdzający Twoją realną stawkę rbg?
 • mieć dokument, który może być dowodem przy dochodzeniu roszczeń o wysokość rbg?
 • mieć rzetelną informację o kosztach funkcjonowania swojego serwisu?

Przed sądem nie wystarczy już jedynie udowodnić, że ma się bardzo dobrze wyposażony serwis i świetnie wyszkolonych pracowników, a świadczone przez nas usługi są na najwyższym poziomie. W ramach zlecenia badania otrzymają Państwo pełen materiał wyliczeniowy (szczegółową analizę) a także certyfikat potwierdzający Państwa stawkę za roboczogodzinę. Obydwa te dokumenty są opatrzone logami SIMP.

To pierwsze na rynku takie badanie poświadczane przez dwie branżowe jednostki! Niezwłocznie po otrzymaniu zlecenia skontaktuje się z Państwem odpowiednia osoba, która będzie przeprowadzała analizę Państwa przedsiębiorstwa. Analiza zostanie przeprowadzona w terminie 2 tygodni od dnia ustalonego przez Państwa jako dzień pierwszego spotkania. Praktyka dowodzi, że do przeprowadzenia analizy potrzebne są maksymalnie dwie wizyty. Dlatego nie czekaj i już dziś zgłoś swój serwis do indywidualnego badania stawki rbg!