tel. 14 645-11-55 | kom. 504 972 374

REGENERACJA FILTRÓW DPF FAP SRC

Powierz swój samochód profesjonalistom.

Wstępna ocena

 • Dostarczasz lub wysyłasz zdemontowany filtr DPF do naszej firmy. Możesz także umówić się na przyjazd całym samochodem, zdemontujemy go wtedy sami
 • Po przyjęciu dokonujemy cyfrowej endoskopowej oceny wkładu filtra z obu stron pod kątem uszkodzeń mechanicznych i ewentualnego nadtopienia
 • Wykonujemy test przeciwciśnienia na stanowisku probierczym w celu zbadania stopnia zablokowania. Zmierzone nadciśnienie zostaje wydrukowane na protokole z urządzenia

Uszkodzenia uniemożliwiające regenerację

W przypadku gdy filtr DPF lub katalizator ma pęknięty, niekompletny lub nadtopiony wkład ceramiczny lub widać ślady mechanicznej ingerencji w DPF, nie będziemy w stanie go zregenerować. Regeneracja jest możliwa tylko w przypadku, gdy filtr jest zabrudzony, nawet bardzo mocno, ale nie uszkodzony. W razie braku możliwości naprawy nic nie płacisz.

Regeneracja i czyszczenie filtra cząstek stałych DPF,FAP / katalizatora SRC

 • Procedura czyszczenia filtra DPF lub katalizatora na urządzeniu FH2
 • Dobór i montaż odpowiednich adapterów montażowych i redukcji
  • Wtryśnięcie specjalistycznego detergentu po obu stronach wkładu ceramicznego. Detergent ma za zadanie m.in wypieranie zalegającego oleju silnikowego, który mógłby utrudnić proces czyszczenia
  • Montaż filtra lub katalizatora do komory czyszczącej urządzenia
  • Czyszczenie DPF wodą o wysokim impulsowym przepływie. Wysoki wydatek możliwy jest dzięki turbinie zainstalowanej wewnątrz urządzenia. Proces czyszczenia rozpoczynany jest wstecznie do przepływu spalin.
  • Po zakończonym pierwszym cyklu, odwracany jest kierunek przepływu, zatem rozpoczyna się czyszczenie wodą zgodnie z kierunkiem spalin. Z racji mniejszego dławienia niż w fazie pierwszej urządzenie uruchamia w cyklu automatycznym dodatkową pompę dla zwiększenia przepływu wody.
  • Trzeci cykl czyszczenia wodą jest powtórzeniem cyklu pierwszego, zatem przeciwnie do przepływu spalin.
  • W przypadku bardzo silnie zabrudzonych filtrów DPF procedura czyszczenia zostaje powtórzona we wszystkich trzech krokach.
  • Opróżnienie filtra lub katalizatora z wody
  • Suszenie filtra przepływającym powietrzem o temperaturze 90 C. Dzięki zastosowaniu podwójnego systemu w urządzeniu, możliwe jest czyszczenie jednego filtra, a suszenie drugiego w tym samym czasie. Zwiększa to znacznie wydajność pracy naszego działu.
  • Chłodzenie filtra DPF w wymuszonym obiegu powietrza. DPF po zakończonym procesie suszenia i chłodzenia jest wolny od wody użytej do czyszczenia.
  • Powyższa procedura jest gwarancją usunięcia 98,5% sadzy oraz popiołu, a także oleju silnikowego lub płynu chłodniczego z filtra DPF lub katalizatora.
 • Wykonujemy test przeciwciśnienia dla potwierdzenia skuteczności usunięcia sadzy i popiołu. Nadciśnienie podane w milibarach jest zawarte na protokole z urządzenia FH2. Można zatem porównać wartość przed oraz po czyszczeniu filtra cząstek stałych. Przykładowe wyniki: Przed: 800 mbar / Po: 49 mbar; Przed: 108 mbar / Po: 15 mbar. Wartość przeciwciśnienia dla każdego filtra jest inna i ocenie podlega różnica, a nie sama wartość końcowa.
 • Oceniamy ponownie wkład filtra DPF z obu stron za pomocą badania endoskopowego, tym razem po czyszczeniu.

Uwaga:

Po procesie regeneracji DPF/FAP i ponownym montażu w pojeździe, należy wykonać czynności diagnostyczne i resetujące jak np. kasowanie poziomu popiołu lub zakończenie niekompletnej regeneracji filtra. Są to podobne czynności, co po montażu nowego filtra DPF i wynikają z konieczności przyuczenia sterownika silnika do prawidłowo działającego filtra cząstek stałych.