SZKOLENIA

Powierz swój samochód profesjonalistom.

W chwili obecnej proponujemy Państwu następujące szkolenia:

  • Szkolenia na diagnostów Stacji Kontroli Pojazdów, aktualne planowane terminy rozpoczęcia i miejsca prowadzenia kursów oraz informacje znajdują się w oddzielnym artykule na temat tych kursów;
  • Szkolenie dla diagnostów Stacji Kontroli Pojazdów oraz pracowników serwisów pt. “Zagadnienia związane z analizą spalin , diagnostyka OBD i pomiarem zadymienia w badaniach technicznych pojazdów ” – teren całego kraju, cykl dwudniowych szkoleń z tego tematu;
  • Szkolenie dla rzeczoznawców samochodowych, biegłych sądowych i pracowników firm ubezpieczeniowych – 1 dniowe szkolenia tematyczne;
  • Szkolenia dla funkcjonariuszy policji – 5-cio dniowy blok szkoleniowy zawierający tematy : identyfikacja pojazdów, badanie stanu technicznego pojazdu na drodze, rekonstrukcja wypadku, wyłudzenia komunikacyjne, warunki transportu drogowego towarów niebezpiecznych, tachografy;
  • Szkolenie na doradcę w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych – ADR Szkolenia dla kierowców przewożących towary niebezpieczne – ADR;

SZKOLENIA NA DIAGNOSTÓW STACJI KONTROLI POJAZDÓW

SIMP-AUTOMEX Ośrodek Rzeczoznawstwa i Szkoleń uprzejmie informuję, że posiada zezwolenie Ministra Infrastruktury na prowadzenie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia diagnostów samochodowych i pracowników stacji kontroli pojazdów.

SZKOLENIE OBD DIAGNOSTYKA POKŁADOWA W SKP DLA DIAGNOSTÓW SKP ORAZ PRACOWNIKÓW SERWISÓW SAMOCHODOWYCH

Temat szkolenia:

Kontrola emisji zanieczyszczeń gazowych spalin pojazdów z silnikiem o zapłonie iskrowym i systemem diagnostyki pokładowej standardu OBDII/EOBD

SZKOLENIA DOKSZTAŁCAJĄCE DLA RZECZOZNAWCÓW SAMOCHODOWYCH

Jako ośrodek szkoleniowy Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Polskich SIMP oferujemy szkolenia dokształcające dla rzeczoznawców samochodowych. biegłych sądowych, likwidatorów szkód komunikacyjnych itp,