Szkolenia na diagnostów SKP

Powierz swój samochód profesjonalistom.

SIMP-AUTOMEX Ośrodek Rzeczoznawstwa i Szkoleń uprzejmie informuję, że posiada zezwolenie Ministra Infrastruktury na prowadzenie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia diagnostów samochodowych i pracowników stacji kontroli pojazdów.

Szkolenia prowadzone są w oparciu o programy zatwierdzone przez Ministra Infrastruktury rozporządzeniem w sprawie szczegółowych wymagań do diagnostów, (Dz. U. z roku 2014, poz.1836). Szkolenie prowadzą specjaliści d/s badań technicznych pojazdów z wieloletnią praktyką zawodową. Nasi wykładowcy- trenerzy posiadający uprawnienia Wykładowców SIMP pracują na stanowiskach diagnosty OSKP.

Szkolenie w naszej firmie zapewnia uzyskanie przez uczestników szkolenia pełnej wiedzy w zakresie diagnostyki samochodowej pojazdów, właściwej interpretacji przepisów oraz umiejętności właściwego postępowania przy rozwiązywaniu nietypowych problemów związanych z badaniami pojazdów. Kandydaci na diagnostów otrzymują min przez nas wydany podręcznik “Niezbędnik diagnosty SKP” zawierający na 540 stronach komplet aktualnych przepisów prawnych dot. badań technicznych pojazdów oraz inne materiały ułatwiającymi przyswajanie wymaganej wiedzy w zakresie wykonywania badań technicznych pojazdów. Udostępniamy też co jest ewenementem w skali kraju  online bazę ponad 1200 przykładowych pytań egzaminacyjnych testowych i opisowych , z której absolwenci naszych szkoleń mogą korzystać do momentu zdania egzaminu po zalogowaniu się na stronie https://moodle.simp.edu.pl/

Zgłoszenia na kursy, które prowadzimy w Gliwicach,Lublinie,Gorzowie Wlkp., Tarnowie i Łańcucie możliwe jest po wypełnieniu bezpośrednio na naszej stronie formularza –  pod linkiem: https://simp.edu.pl/szkolenia/szkolenia-na-diagnostow-skp/

Wymogi, które musi spełniać kandydat

Diagnostą uprawnionym do wykonywania badań technicznych pojazdów może być osoba, która spełnia jeden z następujących warunków określonych w art. 84 ust. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym:

1. Posiada wymagane wykształcenie techniczne i praktykę.

2. Odbyła wymagane szkolenie (kurs na diagnostę samochodowego, zgodny z wytycznymi ustawy).

3. Zdała egzamin kwalifikacyjny (w części teoretycznej i praktycznej) przeprowadzany przez egzaminatorów Transportowego Dozoru Technicznego.

Przez wymagane wykształcenie techniczne i praktykę o której mowa w ust. 2 rozumie się :

ust. 2b

1) wyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych o specjalności samochodowej i udokumentowane 6 miesięcy praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów albo;

2) średnie wykształcenie techniczne lub wykształcenie średnie branżowe o specjalności samochodowej i udokumentowany rok praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów, albo

3) wyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowany rok praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów, albo

4) średnie wykształcenie techniczne lub wykształcenie średnie branżowe o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowane 2 lata praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów.

Program szkolenia

CZĘŚĆ I

szkolenie stopnia podstawowego dotyczące przeprowadzania okresowych badań technicznych pojazdów w zakresie sprawdzenia oraz oceny prawidłowości działania poszczególnych zespołów i układów pojazdu, w szczególności pod względem bezpieczeństwa jazdy i ochrony środowiska

CZĘŚĆ II

szkolenie specjalistyczne w zakresie badania technicznego autobusu, którego dopuszczalna prędkość na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100 km/h

CZĘŚĆ III

szkolenie specjalistyczne w zakresie przeprowadzania badań technicznych pojazdów przeznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych

CZĘŚĆ IV

szkolenie specjalistyczne w zakresie przeprowadzania badań technicznych pojazdów przystosowanych do zasilania gazem

CZĘŚĆ V

szkolenie specjalistyczne w zakresie przeprowadzania badań technicznych:

 • związanych z badaniem pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy za granicą lub pojazdów nowego typu wyprodukowanych lub importowanych w ilości jednej sztuki rocznie
 • pojazdów skierowanych przez organ kontroli ruchu drogowego lub starostę, o ile wymagają specjalistycznego badania, oraz pojazdów, w których dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym
 • pojazdów marki “SAM” co do zgodności z warunkami technicznymi

CZĘŚĆ VI

okresowe doszkalania zawodowe diagnostów

  Egzamin Państwowy

  Egzamin kwalifikacyjny dla osób ubiegających się o uprawnienia diagnosty obejmuje:

  • część teoretyczną (pisemną) składającą się odpowiednio z:
   • trzydziestu pytań zawierających tematykę pierwszej części szkolenia w formie testu jednokrotnego wyboru
   • pięciu pytań dla każdej z pozostałych czterech części szkolenia specjalistycznego w formie testu jednokrotnego wyboru
   • jednego pytania opisowego obejmującego swoim zakresem program szkolenia
  • część praktyczną polegającą na przeprowadzeniu badania technicznego pojazdu, wydaniu oceny z zakresu stanu technicznego badanego pojazdu i wypełnieniu dokumentów stosowanych przy tych badaniach

  Egzamin kwalifikacyjny dla diagnostów uzupełniających uprawnienia obejmuje:

  • część teoretyczną (pisemną) składającą się odpowiednio z:
   • pięciu pytań zawierających tematykę każdej części szkolenia specjalistycznego w formie testu jednokrotnego wyboru
   • jednego pytania opisowego obejmującego swoim zakresem program szkolenia
  • część praktyczną polegającą na przeprowadzeniu badania technicznego pojazdu, wydaniu oceny z zakresu stanu technicznego badanego pojazdu i wypełnieniu dokumentów stosowanych przy tych badaniach

  Opłata za cały egzamin tj. 6 części pisemnych  i część praktyczną wynosi  270 zł a dla każdej części egzaminu to 130 zł, a w przypadku egzaminu składającego się z więcej niż dwóch części opłata nie może być wyższa niż 270 zł.

  UWAGA!
  Warunkiem dopuszczenia kandydata do egzaminu w TDT jest ukończenie szkolenia stopnia podstawowego i wszystkich czterech szkoleń specjalistycznych.

  Opłata za szkolenia: do uzgodnienia, ceny konkurencyjne. Zapisy online na www.simp.edu.pl

  Dodatkowe informacje: tel. kom. 505 125 334 , e-mail: biuro@simp.edu.pl