Od czasu wprowadzenia przez UE Dyrektywy 2006/40/EC w sprawie fluorowatych gazów cieplarnianych dyskusja w branży motoryzacyjnej na temat zamiany czynnika R134a przez R1234yf lub CO2 rozgrzewa do czerwoności fora internetowe mechaników i użytkowników samochodów.

Nie ma i prawdopodobnie nigdy nie będzie zwycięzcy w tej bardzo emocjonalnej dyskusji tak samo jak w przypadku np. polityki. Po każdej stronie barykady są mocne argumenty. Z jednej strony aspekty środowiskowe, z drugiej koszty jakie muszą ponosić właściciele pojazdów.

Dlaczego UE i rządy krajów spoza Unii podjęły tak kontrowersyjną decyzję?

Pobieżnie wyliczono, że emisje fluorowatych gazów cieplarnianych w 2005 roku spowodowały wprowadzenie do atmosfery ok. 90 mln ton ekwiwalentu CO2.

GWP – Global Warming Potential (Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego) został opracowany, aby umożliwić porównanie wpływu różnych gazów na globalne ocieplenie w odniesieniu do emisji 1 tony dwutlenku węgla (CO2). CO2 ma GWP równy 1.

R134a inaczej nazywany HFC134a (HydroFluoroCarbon) też jest gazem fluorowatym o bardzo dużym potencjale cieplarnianym GWP=1430. Dla porównania R1234yf ma GWP równe 4.

Poprzedni czynnik chłodniczy R12, który był stosowany do 1994 r. miał GWP równe 10900 i dodatkowo zawierał freon, który bezpośrednio wpływał na niszczenie warstwy ozonowej. Zamiana R12 na R134a również była obarczona dużym zamieszaniem na rynku i podobnymi problemami z jakimi się obecnie borykamy przy przechodzeniu na R1234yf.

Charakterystyka R134a R1234yf
GWP 1430 4
Ekwiwalent CO2 /kg 1000 2,8
Rozpad w atmosferze >13 lat <11 dni
Temp. wrzenia (oC) -26,4 -29,4
Temp. krytyczna (oC) 101,15 94,7
Ciśnienie krytyczne (bar) 40,64 33,82

Tabela 1. Wybrane właściwości czynników R134a i R1234yf

Patrząc na stronę ekonomiczną wycofywania z rynku motoryzacyjnego czynnika R134a i zamianę na R1234yf pojawia się ogromny opór ze strony właścicieli samochodów. Mechanicy chcąc podążać za oczekiwaniami klientów, podejmują się podmiany czynnika R1234yf na R134a. Proceder podmiany czynnika R1234yf na R134a najbardziej jest widoczny w krajach mniej rozwiniętych, tam gdzie aspekt ekonomiczny przeglądu lub naprawy układu klimatyzacji ma ogromny wpływ na domowy budżet właściciela pojazdu. Średnio licząc koszt przeglądu układu klimatyzacji w przypadku czynnika R1234yf może być nawet 10 razy droższy. Sam czynnik chłodniczy R1234yf jest kilkukrotnie droższy od R134a.

Czy tak popularna podmiana R1234yf na R134a jest legalna?

Od 1 stycznia 2017 r. wszystkie nowe samochody rejestrowane w Unii Europejskiej muszą posiadać instalację klimatyzacji z czynnikiem chłodniczym, którego wartość współczynnika GWP nie przekracza 150.

Czynnik HFO1234yf wprowadzono jako zamiennik dla HFC134a z uwagi na niski wskaźnik ocieplenia klimatu GWP=4 i bardzo szybki rozpad w atmosferze (max. 11 dni), czyli o wiele mniejszy wpływ na ocieplenie klimatu.

Tabliczka znamionowa Skoda Kodiaq 2021 (zdjęcie NRF)

Tabliczka znamionowa Toyota RAV4 2015 (zdjęcie NRF)

Zgodnie z Dyrektywą 2008/99/EC, wprowadzanie do środowiska gazu o dużym potencjale cieplarnianym jest przestępstwem wobec środowiska naturalnego. Za nielegalną substancję zgodnie z Dyrektywą 2006/40/EC uważa się czynnik chłodniczy R134a w instalacji klimatyzacji samochodowej przewidzianej na czynnik R1234yf.

Grozi za to kara grzywny, a w szczególnie rażących przypadkach nawet kara pozbawienia wolności. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że zarówno warsztat jak i właściciel pojazdu, który jest faktycznie właścicielem instalacji chłodniczej są zagrożeni karą pieniężną.

Jakie zagrożenia dla układu A/C z tego wynikają?

Z termodynamicznego punktu widzenia czynnik R134a i R1234yf są bardzo podobne do siebie co w części pokazują zdjęcia manometrów z ciśnieniami parowania i skroplenia. Jak widać na niebieskim manometrze, ciśnienie parowania jest nieco wyższe przy R1234yf. Powoduje to że R1234yf ma lepszą sprawność objętościową sprężarki, a ona sama będzie miała mniejszy stopień sprężania. Jest to niewątpliwie sytuacja korzystna dla sprężarki.

Manometr niskiego i wysokiego ciśnienia dla R134a i R1234yf.

Jednakże czynnik R1234yf ma o ok. 20% mniejsze utajone ciepło parowania niż R134a. Wydajność chłodnicza R1234yf jest też średnio o 9% niższa od R134a. A samo COP (coefficient of perfformance, współczynnik wydajności) jest niższy o około 7%.

Dlatego tam, gdzie mamy zastosowany czynnik R1234yf, jest go o około 20% więcej niż w podobnej klimatyzacji z R134a. A dla zmniejszenia różnic w COP stosuje się w układach z R1234yf wewnętrzne wymienniki ciepła IHX (Internal Heat Exchanger).

Wewnętrzny wymiennik ciepła do czynnika R1234yf (fot. NRF)

Jak widać z powyższego opisu, czynniki R134a i R1234yf nie są całkowicie identyczne, a ich zamiana będzie zawsze skutkowała szybszą degradacją układu klimatyzacji a w konsekwencji doprowadzi do kosztownej naprawy.

Układy klimatyzacji samochodowej są precyzyjnie zestrojone z odpowiednim czynnikiem i jego masą. Każda ingerencja będzie prowadziła do zaburzenia jego pracy, nawet jeżeli te mankamenty nie są widoczne natychmiast.

Zamiana R1234yf na R134a, rodzi też następny ważny problem. Mieszanie się różnych czynników chłodniczych w instalacjach klimatyzacji, które następnie będą „ściągane” do butli z bardzo drogim R1234yf.

Czyli chcąc obniżyć koszty przeglądu klimatyzacji, paradoksalnie sami będziemy się narażać na kosztowne serwisowanie maszyn do klimatyzacji i utrzymanie w czystości butli z gazem.